Windykacja - długi
windykacja długi

Prawnik od długów - windykacja Warszawa

Klientom z Warszawy oferujemy pomoc prawnika od długów. Dochodzenie należnych roszczeń finansowych to, bez pomocy adwokata, długa i żmudna droga. Nie zawsze kończy się ona sukcesem. Dopiero skorzystanie z usług specjalisty znacząco przyspiesza ten proces. Zdarza się, że sprawę można zakończyć na wystosowaniu odpowiedniego pisma, zobowiązującego dłużnika do spłacenia zaciągniętych zobowiązań. Jeśli jednak to nie pomaga — nasi adwokaci przystępują do stosowanych czynności prawnych, a także wstępują w imieniu Klienta na drogę sądową.

Windykacja — prawnik dla Klientów z Warszawy

Kancelaria Adwokacka KBH z pomocą prawników wspiera Klientów na trzech etapach windykacji:

  • w procesach negocjacyjnych, w ramach windykacji przedsądowej, sporządzając stosowane pisma wzywające dłużnika do uregulowania długów,
  • w windykacji sądowej, reprezentując Klienta od samego początku podczas rozpraw,
  • w windykacji komorniczej, czyli egzekucji długów.

Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, że nasze działania dążą do terminowego spłacenia Klienta przy jednoczesnym zachowaniu dobrych relacji z dłużnikiem, czemu ma służyć procedura windykacji polubownej.

Dla kogo przeznaczona jest oferta windykacji?

Ofertę pomocy prawnika windykacji długów kierujemy zwłaszcza do Klientów biznesowych, jednak naszym doświadczeniem wspieramy także osoby prywatne. Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, po dokładnym zapoznaniu się z dostarczoną nam dokumentacją. Dzięki temu możemy działać skutecznie, często bez występowania na drogę sądową, co pozwala także na zachowanie dobrych relacji pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem.

Skuteczna windykacja długów z pomocą prawnika z Kancelarii Adwokackiej KBH

Jeżeli Państwa dłużnik ociąga się ze spłatą zobowiązań, nie możecie dojść do porozumienia w kwestii zwrotu należności lub próby polubownego załatwienia sprawy nie przyniosły efektów — Kancelaria Adwokacka KBH z siedzibą w Warszawie zapewni Wam pomoc prawnika od windykacji. W przypadku pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji pod telefonem lub mailowo.