Prawo karne
Prawo karne Warszawa

Adwokat w Warszawie – prawo karne

Prawo karne można podzielić ze względu na kryterium przedmiotu regulacji na prawo karne materialne, prawo karne procesoweprawo karne wykonawcze. Podstawową i najważniejszą gałęzią dla Klientów Kancelarii jest prawo karne materialne, które stanowi zbiór przepisów obejmujących katalog czynów przestępnych i przewidywanych przez ustawodawcę kar grożących za ich popełnienie, a ponadto zasady odpowiedzialności karnej. Ze względu na specyficzny sposób sformułowania przepisów prawa karnego materialnego i daleko idące konsekwencje w przypadku ich naruszenia, warto przy ich wykładni skorzystać z pomocy doświadczonego adwokata.

Nasi adwokaci reprezentują Klientów przed prokuraturami i sądami w Warszawie oraz pomagają w innych czynnościach procesowych.

Wsparcie doświadczonych adwokatów – prawo karne

Sprawy karne wymagają szczególnego podejścia, wiedzy oraz doświadczenia, aby skutecznie dochodzić praw Klientów przed sądem. Dlatego zachęcamy do skorzystania z usług Kancelaria Adwokacka KBH. Oferujemy obronę w postępowaniu przygotowawczym i sądowym, sporządzanie pism procesowych oraz prywatnych i subsydiarnych aktów oskarżenia, występowanie w charakterze zarówno obrońcy jak i pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego oraz wiele innych. 

Pełne wsparcie adwokata w sprawach karnych

Jeśli zależy Państwu na kompleksowej obsłudze prawnej podczas postępowań karnych, zachęcamy do kontaktu z nami za pomocą formularza kontaktowego – gwarantujemy szybkie zapoznanie się ze sprawą oraz ustalenie dalszego toku postępowania.
Zapraszamy Klientów z Warszawy oraz okolic!
Adwokat spraw karnych warszawa

Doświadczony adwokat: Warszawa

Prawo karne obejmuje szeroki zakres spraw, w tym m.in. te dotyczące oskarżeń o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia, a więc np. wyłudzenia, kradzieże, oszustwa, ale również prowadzenie pojazdów w stanie nietrzeźwości czy oskarżenia o naruszenie nietykalności cielesnej. Od lat reprezentujemy osoby, które są podejrzane dopuszczenia się nielegalnego czynu bądź są jego ofiarą. Z doświadczenia wiemy, że w powyżej wymienionych przypadkach oraz innych problemach związanych z przepisami należy niezwłocznie skorzystać z pomocy adwokata specjalizującego się w prawie karnym. Do kancelarii zlokalizowanej w Warszawie, przy ul. Lanciego zapraszamy każdego, kto potrzebuje pełnomocnika lub obrońcy.

Zakres obowiązków adwokata do spraw karnych

Po podjęciu współpracy z Klientem zapewniamy kompleksowe wsparcie aż do uprawomocnienia wyroku. Oznacza to, że jesteśmy odpowiedzialni m.in. za:

  • obronę oraz reprezentowanie interesów przed sądami wszystkich instancji,
  • składanie wniosków dowodowych w sprawie,
  • wyrażanie zastrzeżeń dotyczących opinii biegłych,
  • przygotowywanie pism, np. zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, wniosków o naprawienie szkody, zażaleń, apelacji czy kasacji,
  • udzielanie porad prawnych.

Na prośbę Klienta nasi prawnicy uczestniczą również w przesłuchaniach bądź wnoszą wniosek o warunkowe, przedterminowe zwolnienie. W przypadku chęci zatrudnienia adwokata prowadzącego sprawy z zakresu prawa karnego Warszawie — zachęcamy do kontaktu telefonicznego.