Alimenty
dobry adwokat alimenty

Dobry Adwokat - Alimenty Warszawa

W przypadku rozstania z drugim rodzicem dziecka, lub gdy prawni opiekunowie nigdy nie byli w związku i nie tworzyli wspólnego gospodarstwa domowego, istotne jest zabezpieczenie finansowe małoletniego, bowiem oboje rodzice mają obowiązek łożyć na utrzymanie i zaspokojenie jego potrzeb. Alimenty na rzecz dziecka można zasądzić podczas sprawy rozwodowej, ale nie tylko — pozew można złożyć w każdym momencie, jeśli drugi rodzic uchyla się od wykonywania swoich powinności. Pozew o ustalenie należnej kwoty można złożyć samodzielnie lub skorzystać z pomocy adwokata. W naszej Kancelarii znajdą wsparcie prawne mieszkańcy Warszawy oraz okolic.

Czy alimenty można uzyskać jedynie poprzez wyrok sądu?

Według prawa rodzice dziecka mogą umówić się ustnie lub spisać umowę między sobą, jednak to rozwiązanie wymaga od stron zaufania i umiejętności porozumienia się między sobą. Gdy zachodzi potrzeba podjęcia bardziej formalnych kroków, bez rozprawy można podpisać ugodę w obecności notariusza lub mediatora, a następnie przedstawić ją w sądzie by nadać mocy prawnej. Jednak w wielu przypadkach porozumienie między rodzicami jest niemożliwe do osiągnięcia, emocje biorą górę i jedynie rozprawa przed sądem pozwala na zabezpieczenie interesów małoletniego. W takich sytuacjach warto współpracować z adwokatem, który pomoże przygotować odpowiednie dokumenty niezbędne do zasądzenia alimentów. Jeśli szukasz profesjonalnego prawnika w Warszawie — skontaktuj się z naszą Kancelarią.

Adwokat w sprawie o alimenty — jak może pomóc?

Klientom z Warszawy oferujemy pomoc przy napisaniu pozwu z uwzględnieniem wskazanych przez opiekuna potrzeb małoletniego, doradzamy jak przygotować się do postępowania oraz w jaki sposób złożyć wniosek o zabezpieczenie alimentów na czas trwania postępowania. Współpraca z adwokatem pomoże w dobry sposób zaprezentować podział obowiązków w dotychczasowej opiece nad dzieckiem, co również ma niebagatelne znaczenie w kwestii ustalania kwoty należnej dziecku od drugiego rodzica.