Ustawa dezubekizacyjna

Adwokat specjalizujący się w sprawach dotyczących funkcjonariuszy PRL

Całkowicie zrozumiałym jest fakt, że społeczeństwo nie wyraża zgody na to, by łożyć na utrzymanie – w formie emerytury lub renty – dawnych funkcjonariuszy służących na rzecz państwa totalitarnego w czasach PRL. Ustawa z dnia 18 lutego 1994 roku jednak przewiduje okoliczności, w których osoba formalnie pełniąca służbę w rzeczywistości nie podejmowała czynów wymierzonych przeciwko opozycji demokratycznej, związkom zawodowym, stowarzyszeniom, kościołom, czy też nie brała osobiście udziału w łamaniu podstawowych praw człowieka.

Pomoc prawna w uzyskaniu świadczeń dla byłych funkcjonariuszy

Zgodnie z tak zwaną ustawą dezubekizacyjną, aby sąd przyznał funkcjonariuszowi emeryturę lub rentę, należy udowodnić, iż pomimo pełnionej służby osoba ta w rzeczywistości nie służyła reżimowi komunistycznemu. Formalna przynależność do służby oraz zaświadczająca o tym informacja Instytutu Pamięci Narodowej są dokumentami sporządzonymi z naruszeniem konstytucyjnego prawa do obrony i weryfikacji danych. Dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA nie może powoływać się na domniemanie prawdziwości informacji zawartych w piśmie, zwłaszcza jeśli IPN nie przedstawił dowodów potwierdzających aktywną działalność funkcjonariusza na rzecz państwa totalitarnego. Zapraszam Klientów z Ursynowa oraz innych dzielnic Warszawy do mojej kancelarii adwokackiej, gdzie dokładnie przeanalizuję Państwa sprawę.