Wydziedziczenie

By in
7

Spis treści:

  1. Wydziedziczenie czym jest?
  2. Powody – podstawy wydziedziczenia
  3. Czym jest przebaczenie spadkobiercy?
  4. W jaki sposób można wydziedziczyć spadkobiercę?

Wydziedziczenie fakty i mity

W artykule postaramy się wyjaśnić, jakie są najczęstsze podstawy wydziedziczenia, czym ono jest i co niweluje jego skutki.

Wydziedziczenie czym jest?

W potocznym rozumieniu jest to pozbawienie naszych spadkobierców prawa do posiadania po naszej śmierci części majątku. Tymczasem, w myśl artykułu 1008 Kodeksu Cywilnego wydziedziczenie oznacza pozbawienie prawa do zachowku. Prawo do zachowku mają nasi zstępni, małżonek i rodzice. Artykuł o tym, czym jest zachowek i co się z nim wiąże, można już przeczytać na naszym blogu – zachęcamy więc do lektury!

Powody – podstawy wydziedziczenia

Ten sam artykuł Kodeksu Cywilnego przedstawia trzy podstawy do wydziedziczenia:

  • Uporczywe i potępione przez spadkodawcę zachowanie niezgodne z zasadami współżycia społecznego. Ta przyczyna musi mieć charakter ciągły i istnieć w dacie sporządzenia testamentu. Do tego typu zachowań zaliczyć można alkoholizm, narkomanię, czy uporczywe uchylanie się od podjęcia pracy zarobkowej, a także utrzymywanie się z działalności przestępczej bądź wstąpienie do sekty. Zachowanie naganne nie ogranicza się tylko do relacji spadkodawca – spadkobierca.
  • Popełnienie przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu lub wolności spadkodawcy lub jego najbliższych albo też dopuszczenie się rażącej obrazy czci (czyli obrażanie lub oczernienie). To czy doszło do przestępstwa, potwierdza sąd orzekający o skuteczności wydziedziczenia. Nie można wydziedziczyć osoby, która ze względu na wiek lub stan zdrowia nie jest w stanie świadomie i swobodnie podjąć decyzji
  • Spadkodawca uporczywie nie dopełnia obowiązków rodzinnych takich jak obowiązek alimentacyjny czy też wspieranie w chorobie. Nie można jednak wydziedziczyć spadkobierców w sytuacji, gdy nie są oni w stanie otaczać spadkodawcy opieką lub wspierać finansowo, gdyż wiąże się to dla niego z negatywnymi konsekwencjami.

Testament musi w sposób jasny wskazywać w czym przejawiało się naganne zachowanie spadkobiercy.

Spadkobierca ma prawo do podważenia skuteczności wydziedziczenia. Nieważność testamentu skutkuje nieważnością wydziedziczenia.

Konsekwencją wydziedziczenia jest niemożność otrzymania zachowku. Najczęstszym sposobem kwestionowania wydziedziczenia jest kwestionowanie jego przyczyn. Wydziedziczenie może zostać odwołane poprzez modyfikację treści testamentu lub przebaczenie spadkobiercy. Testament tzw. naturalny powinien być sporządzony odręcznie i opatrzony datą i podpisem.

Czym jest przebaczenie spadkobiercy?

Przebaczenie może być wyrażone w dowolnej formie, wystarczy, że z okoliczności wynika, że spadkodawca przebaczył spadkobiercy. Ze względów dowodowych dobrze jest oświadczenie o przebaczeniu sporządzić na piśmie.

Zstępni wydziedziczonego mają prawo do zachowku, chyba że sami są również objęciem wydziedziczeniem. Niekiedy przeprowadza się również wydziedziczenie częściowe, polegające na zmniejszeniu zachowku warto jednak pamiętać, iż trwa dyskusja nad jego stosowaniem, gdyż takie rozwiązanie nie znajduje podstaw w naszych przepisach prawnych.

Kontaktując się z naszą kancelarią, uzyskasz możliwość:

  • Ustalenia możliwości dokonania wydziedziczenia.
  • Zrealizowanie wydziedziczenia.
  • Zakwestionowania jego skuteczności.

Zapraszamy do kontaktu z nami!

54321
(0 votes. Average 0 of 5)
Leave a reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *