Obowiązek alimentacyjny

By in
20

Spis treści:

  1. Rozwiewanie mitu, czyli kto może o alimenty wystąpić
  2. Kryteria przyznania alimentów
  3. Kiedy pojawia się możliwość uchylenia obowiązku alimentacyjnego?

Czego chciałbyś się dowiedzieć o alimentach?

Od czego zależy wysokość alimentów? Jak je uzyskać, komu się należą i do kiedy są wypłacane? Kiedy pojawia się możliwość uchylenia obowiązku alimentacyjnego? Jeśli zadajesz sobie takie pytania, postaramy się odpowiedzieć na nie w tym tekście, zapraszamy do lektury.

Rozwiewanie mitu, czyli kto może o alimenty wystąpić

Alimenty wbrew wciąż dość rozpowszechnionemu przekonaniu mogą zostać przyznane nie tylko na dziecko. Otrzymywać je również mogą rodzice, rodzeństwo dziadkowie, wnuki, a także małżonkowie, ale na nieco odrębnych zasadach. Osoba zobowiązana do płacenia alimentów w pierwszej kolejności wypłaca je dzieciom i wnukom, kolejno rodzicom, dziadkom i rodzeństwu. Ponieważ brana jest pod uwagę wysokość osiąganego dochodu, można też płacić alimenty cząstkowe.

Kryteria przyznania alimentów

Przyznanie alimentów oznacza zazwyczaj otrzymywanie comiesięcznego świadczenia najczęściej na rzecz osoby niebędącej w stanie utrzymać się samodzielnie. Wypłacane jest bezpośrednio osobie uprawnionej lub jej ustawowemu przedstawicielowi. Aby ustalić wysokość alimentów, brane są pod uwagę dwa aspekty, określenie rodzaju usprawiedliwionych potrzeb osoby uprawnionej do alimentów oraz możliwości zarobkowych i majątkowych osoby zobowiązanej dopłacenia alimentów.

Ocenę potrzeb dokonuje się odrębnie, w oderwaniu od innych spraw związanych z alimentami na rzecz dzieci. Dla sądu potwierdzeniem istnienia określonych potrzeb dziecka są zarówno faktury, jak i zeznania powołanych świadków.

Ocena zdolności zarobkowych przez sąd oznacza, iż brane są pod uwagę oprócz wysokości zarobków (gdzie bierze się pod uwagę kwotę netto) także staż pracy, stopień posiadanego wykształcenia, rodzaj ukończonych kursów specjalistycznych i hipotetyczne możliwości zarobkowe.

Oznacza to, że zobowiązany, który nie wykorzystuje w pełni swojego potencjału do osiągania dochodów, może być obciążony alimentami w wyższej wysokości – określonymi na podstawie jego hipotetycznych możliwości płatniczych. Brak zaangażowania w wychowanie dziecka może skutkować decyzją o podwyższeniu wysokości alimentów.

Dzieje się tak również w sytuacji, gdy dochody osoby zobowiązanej do płacenia alimentów ulegają zwiększeniu.

Kiedy pojawia się możliwość uchylenia/wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego?

Orzeczenie sądu otwiera możliwość otrzymywania alimentów. Początkiem ubiegania się o alimenty jest złożenie w sądzie pozwu o popartego dowodami. Warto też pamiętać, że alimenty na dziecko przysługują do momentu, w którym będzie ono w stanie utrzymywać się samodzielnie. Można wówczas uchylić obowiązek alimentacyjny, może podlegać on również uchyleniu w następujących sytuacjach:

  • Osoba uprawniona do alimentów posiada majątek pozwalający jej na utrzymanie się
  • Płacenie alimentów jest dla rodzica nadmiernym uszczerbkiem i rzutuje to na jego trudną sytuację finansową
  • Dziecko nie wykazuje starań, aby zacząć samodzielnie utrzymywać się
  • Żądanie alimentów jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego

To postępowanie sądowe zmierza do ustalenia przesłanek do uchylenia obowiązku alimentacyjnego lub stwierdzenia, że obowiązek ten ustał oraz daty jego ustania. Sprawa toczy się w postępowaniu procesowym, a jej zainicjowanie wymaga złożenia pozwu.

W polskim prawie oboje rodzice mają prawo i obowiązek sprawowania opieki nad dzieckiem, w sytuacji rozwodu oznacza to, iż na jednym z rodziców, tym któremu nie zostało ono przyznane, spocznie obowiązek alimentacyjny. I nie można się od niego uchylić, powołując się na własną trudną sytuację materialną.

Jeśli mają Państwo dodatkowe lub inne pytania związane z alimentami serdecznie zapraszamy do telefonicznego lub e-mailowego kontaktu z naszą kancelarią.

Autor: Sylwia Chruścińska

54321
(0 votes. Average 0 of 5)
Leave a reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *